Média plán: Nový čas Východ

Dátum Rozsah Monitoring Návrh
22.07.2022 1/3 f monitoring
22.08.2022 1/3 f monitoring
28.09.2022 1/3 f monitoring